MANUFACTURING

 

 

VIMMAn tavoite on tuottaa kaikki lähellä. Olemme asettaneet niin sanotun kolmen tunnin -säännön, mikä tarkoittaa, että tehtaalta toimistolle matkaan kuluu aikaa enintään kolme tuntia. Tavoitteenamme on, että saamme rakennettua luottamuksellisen, hyvän ja pitkäikäisen yhteistyön tehtaidemme kanssa. VIMMAn vaatteet leikataan ja kootaan Suomessa ja Baltian maissa, joka tarkoittaa, että työntekijän oikeudet ja ympäristölainsäädäntö ovat kunnossa. 

 
 
Our products are manufactured entirely in Europe. During 2021, 76% of the total production was completed in Estonia, 20.5% in Finland and 3.5% in Lithuania.
 
Suosimme yhteistyökumppaneita, jotka toimivat läpinäkyvästi ja pystyvät osoittamaan meille vastuullisuussuunnitelmansa sekä relevantit vastuullisuussertifikaatit. Uusia yhteistyökumppaneita valitessamme teemme toimittajahaastattelut ja automaattisesti vierailemme tehtailla varmistuaksemme asianmukaisista työoloista.
 
Tuottopaikkaa valitessa etäisyyden ja maantieteellisen sijainnin lisäksi kriteereinä ovat työn korkea laatu, riittävä kapasiteetti ja muiden toimijoiden suositukset. Emme tuota vaatteitamme korkean riskin maissa, jotta voimme luottaa työntekijöiden oikeuksien toteutuvan tuotantomaan lakien mukaisesti.